Search
  • Bao Nguyen

XÂY DỰNG THÀNH 1 NGƯỜI CÓ TIẾNG TĂM CẦN BAO LÂU?


Tôi luôn nhận được câu hỏi thắc mắc hoài nghi rằng, để có danh tiếng cá nhân người đó phải có hành trình lịch sử, lâu đời và phải có những thành tựu.

Nói cách khác liệu 1 người có thể có tiếng tăm mà không cần phải sở hữu lịch sử lâu đời hay thành tựu hay không?

Hoàn toàn có thể và thực tế đã cho thấy rất nhiều người đã trở thành khác biệt vào ngày hôm sau. Không chỉ có thể là được mà còn làm nhanh hơn nhờ chiến lược được nhân loại đúc kết trong nhiều năm và với sự trợ giúp của internet ngày nay.

Trước khi nói về làm thế nào điều này có thể làm được, hãy hiểu nhanh về ý nghĩa của danh tiếng như sau: DTCN là tiếng tăm mà được thừa nhận bởi công chúng cho chuyên môn, đăc điểm của người đó. DTCN của người đó được hiểu là duy nhất, có giá trị và được công chúng chấp nhận ảnh hưởng, tác động. Khi so sánh với nổi tiếng hay nhân hiệu, chúng ta dễ dàng nhận thấy nổi tiếng, nhân hiệu khác với DTCN ở “quyền lực” mà nó sỡ hữu ngay khi được thừa nhận. Nhờ vào quyền lực này, DTCN tạo ra vị trí ưu việt trong tâm trí công chúng, trở nên có giá trị nhất trong thị trường hàng ngàn sản phẩm tương đồng, và tạo ra ảnh hưởng hành động.

Đến nay, việc khai thác một người để trở thành người có DTCN, tiếng tăm và ảnh hưởng trong 1 lĩnh vực dễ dàng hơn nhiều thông qua khai thác những gì hiện hữu của người đó. Điều đặc biệt của việc khai thác này càng trở nên tuyệt vời và thuận lợi hơn khi những gì hiện hữu sẳn có trong 1 người cũng là điều nguòi đó có thế mạnh và đam mê làm. Chiến lược khám phá đặc điểm này giờ chỉ cần 4 tuần để trở thành 1 biểu tượng trong lĩnh vực nào đó, mà không cần người đó bắt chước hình mẫu hay có những thành tựu to tác nào.

Nhờ vào thuận lợi của kết nối dễ dàng ngày nay, danh tiếng cá nhân được xây dựng nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Hơn nữa, việc trở thành người có tiếng tăm không còn lệ thuộc vào bó chí truyền thống như trước đây, vì thế công việc trở nên đơn giản và kiểm soát tốt hơn. Đưa một người trở thành người có tiếng tăm đặc biệt, có quyền lực trong một lĩnh vực sẽ dựa vào khả năng chia sẽ giá trị của người đó trong mạng lưới kết nối hàng triệu triệu đối tượng mục tiêu.

Các cách thức kết nối với các thị trường mục tiêu thông qua xác định nhu cầu, chọn vị trí danh tiếng cá nhân có gía trị nhất sẽ dễ dàng đưa 1 người vô danh trở thành người sở hữu quyền lực, được ngưỡng mộ và ảnh hưởng hàng triệu người khác trong 6 tháng so với trước đây cần 4 năm hoặc hơn.

19 views0 comments

©2022 Reputation Marketing by BN