Search
  • Bao Nguyen

CHỈ CẦN 1 VIỆC NÀY THÔI, BẠN ĐÃ CÓ THÀNH CÔNG RỒI!

Bỏ ngay suy nghĩ thất bại là điều tệ hại và nhận ra rằng thất bại chính là nấc thang tiến đến gần mục tiêu thì bạn nắm chắc thành quả sẽ đến. Càng đến gần mục tiêu, bạn càng bị thử thách bằng những khó khăn mà dễ làm bạn quay lại với lo sợ thất bại.

Hãy xem bí mật tại sao facebook thành công.


9 views0 comments

©2022 Reputation Marketing by BN