Search
  • Bao Nguyen

NHÂN HIỆU HAY DANH TIẾNG ?

Updated: Mar 13, 2020

Tôi thường được hỏi là nhân hiệu có giống như danh tiếng không? khi cả 2 đều mang lại sự "biết đến" trong công chúng.Cả 2 giống nhau chỉ một điều: được biết đến.

Tương tự như thương hiệu một sản phẩm, nhân hiệu là thương hiệu của một con người và đó là kết quả từ các nỗ lực truyền thông tạo ra. Bạn được biết đến thông qua việc bạn “tự nói” các thông điệp trên các phương tiện truyền thông, như quảng bá sản phẩm. Các nỗ lực truyền thông này mang hình ảnh của bạn (để công chúng nhận diện) và mô tả bạn là ai. Bạn quảng bá nhiều, bạn nhanh trở nên nổi tiếng. Với Danh tiếng, kết quả là sự thừa nhận của công chúng qua trải nghiệm của họ với chuyên môn, tài năng của bạn, nói cách khác họ tự ý thừa nhận bạn là ai đó trong tâm trí của họ thông qua sự cảm nhận, nhận biết của họ về bạn. Ví dụ khi chúng ta so sánh giữa trường ĐH được biết đến nhiều và trường ĐH danh tiếng về Luật hay Kinh Doanh.Một nhân hiệu thành công thường được định nghĩa bằng lượng người đông đảo biết đến, được biết đến bởi nhiều nhóm đối tượng, không phân biệt đối tượng, ngành nghề hay đặc trưng. Trong khi đó, danh tiếng thì tên tuổi được biết đến trong nhóm đối tượng có chủ đích. Danh tiếng của một người thường được hiểu là người có tài năng trong nhóm đối tượng liên quan, như nhà đầu tư, xây dựng, bất động sản,…..,và được thừa nhận cho một chuyên môn, tài năng nào đó. Bạn có thể tìm thấy hàng ngàn ví dụ đang hiện hữu trong cuộc sống, nhưng rõ nhất là trong một sự kiện chuyên ngành, một người nào đó được mời diễn thuyết cho một chủ đề thì đó danh tiếng của người đó trong một lĩnh vực mà người đó trình bày trên sân khấu.Chương trình huấn luyện 01 ngày trở thành tên tuổi nổi tiếng để kinh doanh dành cho chủ doanh nghiệp, coach, trainer, tác giả, diễn giả, đang thông tin tại đây: https://www.academyreputation.com/tiep-thi-danh-tieng
Chúng ta cũng thấy rõ sự khác biệt giữa nhân hiệu và danh tiếng cá nhân về độ bền. Khi có danh tiếng, bạn sẽ được biết đến dù không còn nổi tiếng. Với nhân hiệu sự nổi tiếng của bạn sẽ mất dần nếu không tiếp tục duy trì việc quảng bá. Lý do là việc xây dựng danh tiếng dựa vào đặc điểm nguyên bản, đại loại là những gì có sẵn và nguyên thuỷ bên trong một người. Ví dụ nếu người đó có kinh nghiệm, kỹ năng hay đam mê về máy tính, thì danh tiếng sẽ là chuyên gia về máy tính. Với nhân hiệu, thì không nhất thiết phải được xây dựng trên đặc điểm, kinh nghiệm của người đó mà có thể chọn bất kỳ lĩnh vực để tạo ra hình ảnh. Điều này giải thích tại sao công chúng chỉ có thể trải nghiệm và thừa nhận danh tiếng trên những gì nguyên bản. Cũng vì đặc tính nguyên bản này, việc tạo dựng tên tuổi cho một người sẽ không lệ thuộc người đó có thành tích đặc biệt hay lợi thế đặc biệt nào, mà chỉ sử dụng chính đam mê, đặc điểm và kỹ năng sẵn có, nên sở hữu một danh tiếng sẽ không tốn kém như làm thương hiệu.

Tiếp thị danh tiếng cá nhân biến những gì bạn đam mê, những đặc điểm cá nhân sẵn có trở thành thứ có giá trị và đưa người sở hữu đặc điểm này trở thành tên tuổi nổi tiếng trong một lĩnh vực, có sức hấp dẫn tài chính và kiếm tiền từ tên tuổi hấp dẫn này dưới hình thức doanh nghiệp hay bán sự tư vấn, giúp đỡ người khác.


Chương trình huấn luyện 01 ngày trở thành tên tuổi nổi tiếng để kinh doanh dành cho chủ doanh nghiệp, coach, trainer, tác giả, diễn giả, đang thông tin tại đây: https://www.academyreputation.com/tiep-thi-danh-tiengBao Nguyen

Strategist Tiếp Thị Danh Tiếng Cá Nhân

25 views0 comments

©2022 Reputation Marketing by BN