Search
  • Bao Nguyen

NGƯỜI NỔI TIẾNG PHẢI CÓ CỬ CHỈ

Updated: Apr 5, 2019

Để trở thành người nổi tiếng, bạn cần phải ảnh hưởng và thu hút được số đông công chúng. Lôi cuốn người nghe vào nội dung bạn muốn nói là bước quan trọng nhất để thu hút họ và biến họ trở thành fan hoặc họ sẽ bỏ rơi bạn nếu nội dung truyền tải không làm cho họ hiểu. Vì vậy, sử dụng các cử chỉ trong nội dung nói chuyện để giúp cho nội dung truyền đi mạnh mẽ hơn, ấn tượng hơn. Điều này xảy ra là vì não chúng ta có khả năng ghi nhớ hình ảnh tốt hơn và lâu hơn lời nói đơn thuần.


Ví dụ, vị CEO như trong ảnh được tôi hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ "Phi ngôn từ" - cử chỉ, để mô tả sự tăng trưởng của công ty ông ấy. Thông điệp này được ghi nhớ tốt hơn đúng như chúng tôi dự định.Không chỉ thế, cử chỉ dùng kết hợp với thông điệp làm cho hình ảnh của người nói được lưu giữ dưới ý nghĩa đáng tin cậy, và vĩ đại hơn, dẫn đầu trong lĩnh vực của họ.


Sai lầm trong thường gặp là người nói vì muốn lôi kéo người nghe đã sử dụng quá nhiều nội dung mà không có hình ảnh cử chỉ phụ hoạ. Họ còn dùng nhiều từ ngữ chuyên ngành làm cho người nghe rất nản và bỏ rơi giữa chừng, không theo hết câu chuyện. Mà cử chỉ quá nhiều cũng không tốt, kiểu quơ tay quơ chân làm hình ảnh người nói rất ba hoa và khoe khoang!

7 views0 comments

©2022 Reputation Marketing by BN