Search
  • Bao Nguyen

DANH TIẾNG KHÁC THẾ NÀO?Tại sao người ta lại chọn TV Samsung mà không chọn TV LG dù cả 2 giống nhau về quy cách, kỹ thuật ? (và dù tôi và bạn chúng ta là những người tiêu dùng bình thường và thường không đủ trình độ để nhận ra chi tiết kỹ thuật).

Khảo sát của tôi cho kết quả không có gì là ngạc nhiên : mọi người chọn Samsung. Tôi đoán rằng bạn cũng chọn Samsung dù cả 2 đều có thương hiệu, đều nổi tiếng như sau. Mọi người chọn sản phẩm có danh tiếng. Chính danh tiếng mang lại lý do chọn lựa 1 sản phẩm này mà không phải 1 sản phẩm khác. Và cũng chính danh tiếng làm co sản phẩm này giá trị hơn sản phẩm có thương hiệu + nổi tiếng kia. Danh tiếng khác nổi tiếng và khác "có thương hiệu" ở chỗ nó là sự thừa nhận về 1 gía trị mà sản phẩm mang lại. Nói đến thương hiệu của 1 sản phẩm là nói đến danh tính, có định dạng, quy cách của sản phẩm đó. Thương hiệu hình thành vì những gì bạn cố gắng nói về sản phẩm. Trong khi đó, danh tiếng là những gì công chúng tin về bạn, nghĩ về bạn và thừa nhận về lợi ích bạn mang lại. Công chúng tao ra danh tiếng qua những gì bạn làm.

10 views0 comments

©2022 Reputation Marketing by BN