Search
  • Bao Nguyen

CÓ TRÁNH ĐƯỢC KHỦNG HOẢNG KHÔNG?Burger King quyết định gỡ bỏ mẫu quảng cáo Ăn burger bằng đũa mình ra khỏi kênh quảng cáo để tránh bị suy diễn xa hơn, hơn là có yếu tố phân biệt chủng tộc như phản ứng của khách hàng Trung Quốc. Tuy ý nghĩa "racist-phân biệt chủng tộc" không mấy liên quan đến việc dùng đũa trong mẫu quảng cáo, nhưng suy diễn "racist" đến từ việc dùng đôi đũa Việt nam để ăn burger, nhắc chúng ta 2 điều: 1. Sức mạnh của công chúng ngày nay là quá lớn, tạo ra dư luận không giới hạn, phức tạo khó đoán và rủi ro cho danh tiếng của công ty hoặc thương hiệu. 2. Thông điệp được tạo ra bởi người dùng, dù là suy diễn, không vững chắc vẫn có khả năng sẽ kéo được đám đông đồng tình khi sử dụng thông điệp tự hào dân tộc hoặc sắc tộc.

Từng là agency và tôi và các bạn agency Comms khác giờ đây sẽ tự hỏi rằng rồi việc sáng tạo trong truyền thông sẽ nên an toàn hơn phá cách? làm gì để khỏi đụng khủng hoảng ? làm vì để khỏi bị suy diễn trên mạng và dẫn đến khủng hoảng? ...

Nhưng khoan thất vọng. Hãy nhận ra điều này: vấn đề không phải hành vi của công chúng khi phán xét thông điệp truyền thông của bạn. Cũng không phải là do người dùng có quá nhiều quyền lực, càng không phải sự suy diễn của 1 ai đó trong môi trường quá dễ ngày nay. Bạn đâu thể kiểm soát những việc này vì chúng là sự phát triển tự nhiên!

Mà vấn đề là thông điệp của bạn, một thông điệp có thể tạo ra dòng người ủng hộ để loại trừ các rủi ro khủng hoảng danh tiếng.

Theo kinh nghiệp của tôi, có vài việc để bạn làm cho thông điệp của bạn tạo ra sự ủng hộ: 1. Hãy xem sản phẩm truyền thông của bạn là 1 con người. Đừng xem đó là mẫu hay đoạn phim quảng cáo mà đó là con người mà bạn muốn giới thiệu đến công chúng. Hãy giới thiệu mẫu quảng cáo như bạn dẫn đứa con của bạn đến đám đông để giới thiệu với bạn bè của bạn và để đứa con bạn chào các cô chú. Con người đó chia sẽ gì đến người xem. 2. Thông điệp của bạn không chỉ tập trung bán mà nên mua. Mua tình cảm người xem. Cách mua tốt nhất là cảm xúc. Con người quyết định bất cứ điều gì bằng cảm xúc trước, sau đó dùng lý trí để thanh minh cho quyết định mua. Bạn sử dụng cảm xúc trong các từ và câu. 3. Hãy chuẩn bị trước, hoặc chú thích luôn vào mẫu quảng cáo nếu cần, các "giải thích" khéo léo trong trườg hợp có rủi ro suy diễn. Trong trường hợp Burger King, có thể có thêm nội dung "đũa trong văn hoá Việt nam là nét độc đáo..".

Chúng ta sống trong giai đoạn thú vị và cũng vô cùng thách thức cho truyền thông. Bạn đừng ngộp với những thay đổi mà hãy nghĩ về cách thức nào để thoả mãn những thay đổi đến "ngôp" này. Bạn sẽ chiến thắng.

#xulykhunghoang

#danhtiengcanha

#burgerkingracist

#khunghoangburgerking

#reputation

9 views0 comments

©2022 Reputation Marketing by BN