Search
  • Bao Nguyen

BIẾN CHUYÊN MÔN, TÀI NĂNG CỦA BẠN THÀNH TIỀN

Updated: Dec 6, 2019

Để trở thành một tên tuổi nổi tiếng trong một lĩnh vực và bán các kiến thức của mình thì xác định vị trí thị trường sẽ quyết định phần lớn sự thành công. Xác định thị trường trong chiến lược Tiếp Thị Danh Tiếng Cá Nhân là đưa bạn trở thành một biểu tượng hấp dẫn đại diện cho một điều gì đó, từ đó để thu hút khách hàng và bán giá cao các sản phẩm kiến thức, chuyên môn hay kỹ năng của bạn trong cùng thị trường có nhiều đối thủ tương tự.Nhưng làm thế nào để có thể đưa những kiến thức, chuyên môn hoặc tài năng của bạn trở nên ưu việt nhất trong thị trường nơi mà gần như mọi nhu cầu đều có người đáp ứng?


Cũng không quá khó và chỉ cần bạn trả lời 6 câu hỏi theo đúng thứ tự sau đây:

1. CHỦ ĐỀ nào mà bạn mong muốn truyền tải nhất? Nếu bạn đang huấn luyện hoặc tư vấn, vấn đề gì hoặc thay đổi nào bạn muốn hướng đến?

2. Những loại KHÁCH HÀNG nào bạn mong muốn làm việc nhất ?

3. VẤN ĐỀ nào mà nhóm khách hàng này đang gặp phải và mong muốn được xử lý ? và bạn sẽ mang lại kết quả, THAY ĐỔI gì đối với vấn đề này của họ?

4. Chuyên môn, kinh nghiệm nào mà bạn có thể giúp khách hàng của mình ĐI TẮT, đi nhanh hơn, hoặc đơn giản (hơn đối thủ) để họ đạt được kết quả mà họ mong muốn?

5. Trải nghiệm, KINH NGHIỆM nào của bạn mà bạn đã từng kinh qua ?

6. Trong toàn bộ giải pháp này của bạn, điều gì ý nghĩa nhất (đối với khách hàng, chứ không phải với bạn)?


Xin nhắc lại là bạn cần hỏi đúng thứ tự để giúp bạn tập trung và tránh bị phụ thuộc vào những hiểu biết hoặc ảnh hưởng từ những gì đang sẵn có trên thị trường.

13 views0 comments

©2022 Reputation Marketing by BN